Google   Google+   Vk   Facebook   Youtube   Twitter   Wikipedia   Mail.ru   yandex.ru   Yahoo   Evernote   myspace   linkedin.com   blogger.com   www.livejournal.com   webdiscover.ru 

Пристрій для вимірювання твердості деревини

Опубликовано в События

Презентація диплома магістра  "Пристрій для вимірювання твердості деревини"  Василенко Олександр Анатолійович, 

за напрямом 152 “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”

 

 

Зміст

Розділ 1. Міцність деревини. 4

1.1. Показники міцності 4

1.2 Обладнання для випробування зразків. 17

Твердість деревини.. 49

Хвойні породи. 63

Тверді листвяні породи. 65

М`які листвяні породи. 67

Висновки. 70

Розділ 2. Розробка пристрою для вимірювання твердості деревини. 71

2.1 Будова машин постійного струму. 73

2.2 Типи і характеристики машин постійного струму. 77

Перетворювач струму. 84

Розробка схеми ІВС визначення твердості деревини. 86

2.4 ОПИС ПРОГРАМИ LABVIEW... 89

2.4.1 Описання основних компонентів програми. 89

2.2 Опис розробленої програми. 90

Характеристики мікроконтролера. 91

2.3 Інтерфейс програми. 95

Результати силового розрахунку. 96

3. Експериментальні дослідження твердості деревини. 100

3.1 Калібрування пристрою навантаження. 101

3.2 Вплив породи деревини на її твердість. 104

3.3 Вплив вологості деревини на її твердість. 125

Висновки. 127

4.1 Розрахунок собівартості ІВС.. 128

4.2 Оцінка конкурентоспроможності ІВС.. 131

5. Охорона праці 132

1. Загальні положення. 132

2. Вимоги безпеки перед початком робіт. 135

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи. 136

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.. 138

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях. 138

 

міцності

Міцністю називається здатність деревини чинити опір руйнуванню під дією механічних навантажень. Міцність деревини залежить від напрямку діючої навантаження, породи дерева, щільності, вологості, наявності вад. Вона характеризується межею міцності - напругою, при якому руйнується зразок.

Деревина внаслідок волокнистої будови відрізняється високою міцністю при розтягуванні і стисненні вздовж волокон і значно меншою — поперек волокон. У хвойних порід межа міцності при стисканні вздовж волокон в 10-12 разів більше, ніж впоперек, а в листяних — в 5-8 разів. Механічна міцність деревини в значній мірі залежить від об'ємної маси; зі збільшенням об'ємної маси деревини підвищується міцність.

Міцність залежить від вологості — з підвищенням вологості вона зменшується. На міцність деревини впливає лише зміна кількості гігроскопічної вологи. При підвищенні вологості вище точки насичення волокон міцність деревини практично не зменшується.

Міцність деревини характеризується межею міцності, тобто напругою, рівним відношенню найбільшого навантаження, що передувало руйнуванню зразка, до початкової площі його перерізу. Деформація деревини може бути різною не тільки в залежності від величини діючих сил, але і від тривалості їх впливу. Так, при короткочасному впливі певної сили деформація може бути пружною, а при тривалому впливі тієї ж сили — залишкової і тим більшою, чим триваліша дія.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.64 (7 Голосов)

House Real Estate