Google   Google+   Vk   Facebook   Youtube   Twitter   Wikipedia   Mail.ru   yandex.ru   Yahoo   Evernote   myspace   linkedin.com   blogger.com   www.livejournal.com   webdiscover.ru 

Параметри сигналу при використанні ємнісного методу для діагностики системи запалювання двигуна

Опубликовано в Результаты исследований

Розглянуто основні параметри формованих сигналів з використанням ємнісного методу для діагностики системи запалювання двигуна внутрішнього згорання.Показано, що існуючі амплітудні та часові параметри сигналів з використання ємнісного методу не дозволяють однозначно визначати типові відмови, які виникають у системі запалювання двигуна внутрішнього згорання.

УДК.621.43.002.56

О.П. Космач, к.т.н., асист.

 

Чернігівський національний технологічний університет ( Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. )

 

Вступ

На сьогоднішній день розвиток галузей промисловості та транспорту напряму залежить від технічних можливостей та ефективності обладнання, яке при цьому використовується. Тому будь-яка відмова навіть одного основного елемента машини обов’язково вплине як на якість виготовленої продукції, так і обсяг фінансових витрат, які пов’язані з обслуговуванням та ремонтом. В зв’язку з цим достовірне визначення технічного стану машини та її основних елементів є дуже актуальним напрямком наукових досліджень. Такі дослідження основані на використанні великої кількості методів, які характеризують визначені показники фізичного середовища або характер їх взаємодії з іншими середовищами. З точки зору фінансових витрат на експлуатацію та технічне обслуговування машини, така характеристика методу як швидкодія набуває ключового значення в першу чергу в задачах, які пов’язані з своєчасним вилученням технічної системи з експлуатації або її перехід на помірні режими навантаження.. До однієї з невід’ємних систем машин з двигунами внутрішнього згорання, є система запалювання, яка відповідає за запалювання робочої суміші в циліндрах двигунів у їх визначеній послідовності в певний момент часу. Безумовно, що достовірне визначення її технічного стану з точки зору безпечності, надійності та тривалості експлуатації машини є дуже актуальною задачею. Вирішення даної задачі традиційно основується на використанні тих методів, які передбачені та регламентуються вимогами з технічної експлуатації машини. Існують специфічні методи, які володіють високою достовірністю та універсальністю, що дозволяє їх використання для різних типів систем запалювання та двигунів внутрішнього згорання. До одного з таких методів відносять ємнісний метод.

Задачі дослідження

В роботі буде показано форму сигналу, який формується на виході ємнісного датчика при дослідженні процесу іскроутворення в системі запалювання двигуна внутрішнього згорання при нормальних умовах її роботи та в умовах відмови. Будуть показані основні параметри формованого сигналу, які найчастіше використовуються для діагностики системи запалювання двигуна внутрішнього згорання.

Результати досліджень та висновки

Відмова системи запалювання двигуна внутрішнього згорання призводить до наступних відмов двигуна: складність та неможливість запуску; нерівномірність роботи; утворення детонації, яка впливають на прискорене зношування шатунно-поршневої групи; порушення роботи інших систем за рахунок електромагнітних перешкод.

Ємнісний метод оснований на реєстрації напруги системи живлення двигуна з використання датчика ємнісного типу. Реєстрація сигналу відбувається за рахунок зміни ємності, яка утворюється між екранованими обкладинками датчика та центральної струмопровідної жили високовольтного дроту досліджуваної системи запалювання. Формований сигнал з датчика поступає в аналого-цифровий перетворення для подальшої обробки, аналізу та збереження на носіях персонального комп’ютера.

На рис.1 представлено сигнали, які формуються на виході ємнісного датчика при нормальних умовах роботи системи запалювання та при її параметричній відмові.

Рис.1. Формований сигнал на виходідатчика ємнісноготипу, який встановлюється на високовольтному дроті системи запалювання двигуна внутрішнього згорання, яка працює в нормальних умовах (а) та в умовах відмови (б)

 

З рис.1, а видно кожну стадію роботи системи запалювання: 1- початок накопичення енергії в магнітному полі котушки запалювання; 2- момент переходу комутатора системи запалювання в режимі утримання енергії в магнітному полі; 3- пробій іскрового проміжку, а також початок горіння іскри, який супроводжується моментом закриттям силового транзистора; 4- кінець горіння іскри та початок затухаючих коливань.

При діагностиці системи запалювання двигуна використовуються наступні параметри формованого сигналу (рис.1, а): Umax – напруга пробою, яка характеризується найбільшою напругою в вторинному колі та відповідає початку утворення іскри (допустимим вважається напруга в межах 5…10 кВ); Uг – напруга горіння, яка визначається як умовно стабілізована напруга в вторинному колі на проміжку горіння іскри (допустимим вважається напруга в межах 1…2 кВ); час горіння (3) – тривалість періоду горіння іскри (допустимим вважається тривалість в межах 1…3 мс).

Експериментальні дослідження показують, що використання існуючих параметрів сигналів не дозволяють однозначно виявляти типові відмови системи запалювання, що потребує проведення подальших досліджень в напрямку моделювання та обробки сигналу з подальшим виявленням амплітудних та часових параметрів, потужності та енергії формованого сигналу на кожній стадії роботи системи запалювання двигуна.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

House Real Estate