Google   Google+   Vk   Facebook   Youtube   Twitter   Wikipedia   Mail.ru   yandex.ru   Yahoo   Evernote   myspace   linkedin.com   blogger.com   www.livejournal.com   webdiscover.ru 

Основи технічної творчості

Опубликовано в Дисциплины

Біля 150-200 років тому назад люди не знали літаків, автомобілів, електроенергії. Не була навіть винайдена гасова лампа. За порівняно короткий відрізок часу з'явилась величезна кількість речей яка. нараховує зараз більше 20 мільйонів.

Два-три століття назад кількість речей не перевищувала 200 тисяч, тобто була приблизно в сто разів меншою Що ж відбулось? Чому люди за багато тисячоліть створили всього один відсоток предметів, як використовуються зараз, а за останні 200-300 років останні 99 %. Головним фактором які вплинув на цей процес є винахідницька діяльність людини. З моменту, коли людина взяла в руки палку або камінь і зробила їх своїми знаряддями праці пройшла декілька мільйонів років.

 

Весь цей довгий шлях був боротьбою людини за виживання. Людина виграла цю боротьбу дякуючи здатності до творчості. Здатність до творчості є головною відмінністю людини від тварини. Це творче начало сформувалось в тривалій боротьбі людини став спадковою ознакою і передається від батьків дітям.

Але тільки спадкова передача творчого початку ще не забезпечує його реалізації так же як і запис у блокноті про яку-небудь роботу зовсім не означає, що ми її обов’язково виконаємо. Як правило на шлях творчості людину приводить повсякденна праця. В процесі праці народжуються ідеї як полегшити її, зробити більш ефективною.

В переважній більшості справедливе гасло " Хто не працює той не винаходить”. Зворотне ствердження "Хто працює, той винаходить” нажаль поки що невірне. Але це гасло нашого майбутнього. Напевно для проявлення творчого початку необхідні деякі обставини, які для багатьох так і не наступають. Одним з них є необхідність навіть, жорстка необхідність, будь що розв'язати ту чи іншу задачу.

 1      Перелік навчально-методичної літератури 

1.1    Навчальна література

  1. Косіюк М.М. Практикум з курсу „ Основи науково-технічної творчості ” / М.М. Косіюк, Г.П. Черменський. – Хмельницький: „Поділля”, 1998. – 280 с.
  2. Чус А.В. „ Основы технического творчества ” / А.В. Чус, В.Н. Данченко. – Киев–Донецк: Высшая школа, 1983. – 184 с.
  3. Альтшуллер Г.С. Маленькие необъятные миры. Стандарты на решения изобретательских задач. - Нить в лабиринте / Сост. А.Б. Селюцкий. - Петрозаводск: Карелия, 1988. – 185 с.
  4. Денисов С. Указатель физических эффектов и явлений для изобретателей и рационализаторов / Денисов С., Ефимов В., Зубарев В., Кустов В. – Обнинск, 1977. – 214 с.
  5. Kay R. Managing and creativity in science and hi-tech. – Springer. – 2012.– 212 p.
  6. Mesquita A. Technology for creativity and innovation: tools, techniques and applications. – IGI Global.– 2011.–399 p.
  7. Martin P. Making space for creativity. Creativity Centre – 2010: [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://www.brighton.ac.uk/creativity/Library/UofB_msfc-ebook_FINAL.pdf

1.2   Методична література

Основи технічної творчості. Методичні вказівки до практикуму для студентів напряму підготовки 6.050502 „ Інженерна механіка всіх форм навчання  / Укл. О.П. Космач.- Чернігів: ЧНТУ, 2014. – 59 с.

1.3 Додаткова література

  1. Альтшуллер Г.С. Творчество как точная наука. – М.:Советское радио, 1979. – 208 с.
  2. Альтов Г.С. Найти идею. – Новосибирск: Карелия, 1988. – 281 с.
  3. Альтшуллер Г.С., А.Б.Селюцкий. Крылья для Икара . – Петрозаводск: Карелия, 1980. – 224 с.

Екзаменаційні запитання
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (2 Голосов)

House Real Estate