Google   Google+   Vk   Facebook   Youtube   Twitter   Wikipedia   Mail.ru   yandex.ru   Yahoo   Evernote   myspace   linkedin.com   blogger.com   www.livejournal.com   webdiscover.ru 

Метрологічне забезпечення сучасних технологій

Опубликовано в Дисциплины

Вимірювання і контроль є базовими процедурами експериментальної інформатики, які дають, відповідно, кількісну, у вигляді числа, або якісну, у вигляді висновку, інформацію про стан об’єкта. В основі кожної процедури лежить експеримент, який стає більш складним з ускладненням процедури експериментальної інформатики - випробування, діагностування, дослідження, моніторинг.

Засоби експериментальної інформатики представляють собою технічні засоби, які мають нормовані метрологічні характеристики. Серед засобів створення інформації основними є засоби вимірювань і контролю, значимість яких визначається: по-перше, найбільш високим рівнем точності вимірюваної і вірогідності контрольованої інформації; по-друге, тенденцією не тільки до автоматизації, але й до їх інтелектуалізації; по-третє, їх широким використанням в усіх інших інформаційних процедурах. 

Тому в експериментальній інформатиці поступово формуються загальні поняття, швидко розвиваються і поняття в галузі вимірювань і контролю. Прискорений темп розвитку науки про вимірювання та вимірювальну техніку в останні десятиріччя зумовив появу нових термінів та понять, а також нових підходів до принципів побудови засобів вимірювання та контролю.

Базова література

 1. О.Й. РІШАН. МЕТРОЛОГІЯ, ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ ТА ПРИЛАДИ. ден. та заочн. форм. навчан. – К.: НУХТ, 2007. –162 с.

2. Є. Поліщук. Метрологія та вимірювальна техніка. - Львів, 2003. - 544 с.

3. О.Г. Шаповаленко, В.М. Бондар. Основи електричних вимірювань. Київ, 2002. - 319 с.

4. Є.Т. Володарський, В.В. Кухарчук, В.О. Поджаренко, Г.Б. Сердюк. МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИМІРЮВАНЬ І КОНТРОЛЮ, ВДТУ, 2001. - 244 с. 

 

Допоміжна література

1. Датчики: Справочное пособие / Под общ. ред. В.М. Шарапова, Е.С. Полищука. - Москва: Техносфера, 2012. - 624 с.

2. Дмитриев С.И., Ершова И. Г. Метрологическое обеспечение производства в машиностроении : Курс лекций – Псков : Издательство ППИ, 2010. – 184 с.

3. Володарський Є.Т., Кухарчук В.В., Поджаренко В.О., Сердюк Г.Б. Метрологічне забезпечення вимірювань і контролю. Навчальний посібник. -Вінниця: ВДТУ, 2001. –219 с.

 

  Питання до екзамену
 Розрахунково-графічна робота
Лабораторні роботи
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

House Real Estate