Google   Google+   Vk   Facebook   Youtube   Twitter   Wikipedia   Mail.ru   yandex.ru   Yahoo   Evernote   myspace   linkedin.com   blogger.com   www.livejournal.com   webdiscover.ru 

Биография

Опубликовано в Обо мне

Космач Олександр Павлович, к.т.н., ст. викладач кафедри ТМД

 Народився 01 жовтня 1986 року в м. Чернігові. У 2003 році після закінчення школи Чернігівської ЗОШ №19 вступив до Чернігівського державного технологічного університету на механіко-технологічний факультет за спеціальністю «Технологія машинобудування».

Перший науковий керівник к.т.н., проф. Бондаренко Станіслав Григорович. У 2008роцізакінчив університет з присвоєнням кваліфікації «Магістр з технології машинобудування». Темою наукової роботи було дослідження теплового впливу на стабільність розмірних зв’язків машин. В період навчання з 2007 по 2008 роки працював інженером-технологом у відділі головного технолога на Чернігівському радіоприладному заводі «ЧеЗаРа» ДП «РаПіД».  Після закінчення повного циклу навчання працював інженером-конструктором другої категорії на Чернігівському заводі карданних валів «УкрКардан».

 З 2008 року навчався на денній формі навчання в аспірантурі на кафедрі інформаційні технології факультету інформаційних технологій Національного авіаційного університету (м. Київ) інституту інформаційно-діагностичних систем. Науковий керівник директор інституту ІІДС, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України, д.т.н., проф. Філоненко Сергій Федорович. В 2012 році закінчує повний курс аспірантури та працює в науково-дослідній частині Національного авіаційного університету за основним місцем роботи.  В 2013 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Контроль та діагностика вузлів тертя з композиційних матеріалів методом акустичної емісії» за спеціальністю 05.11.13 « Прилади і методи контролю та визначення складу речовин» та отримав науковий ступінь кандидата технічних наук. З 2013 року і по теперішній час працює в Чернігівському національному технологічному університеті на кафедрі «Технологій машинобудування та деревообробки» на посаді старшого викладача. Автор понад 70 наукових робіт серед яких більше 40 наукових праць у фахових виданнях. Володіє  патентами в галузі методів неруйнівного контролю композиційних та традиційних матеріалів.

Основні навчальні курси: «Основи технічної творчості», «Вимірювальні перетворювачі», «Експериментальні методи досліджень»,  «Метрологічне забезпечення сучасних технологій», «Метрологія, стандартизація та сертифікація», «Цифрова обробка сигналів», «Фізико-хімічні основи процесів деревообробки», «Історія інженерної діяльності».

Сфера наукових інтересів: діагностика технологічних процесів та систем, автоматизовані діагностичні комплекси, процеси тертя та зношування, процеси зародження дефектів та руйнування матеріалів, високочутливі методи контролю фізичних величин, розмірний аналіз конструкцій, процеси теплоутворення та їх вплив  на елементи конструкцій, прогресивні методи обробки, методи неруйнівного контролю.

Має наступні нагороди:

  • Бронзовий призер з авіамодельного спорту Чернігівської області в 1998 р.
  • Призер (третє місце) в командному заліку 2007 р. Всеукраїнської олімпіади з технології машинобудування, м. Краматорськ.
  • Призер в командному заліку (друге місце) в 2008 р. Всеукраїнської олімпіади з технології машинобудування, м. Краматорськ.
  • Третє місце (заохочувальне)  в особистому заліку 2008 р. Всеукраїнської олімпіади з технології машинобудування, м. Краматорськ.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 1.00 (1 Голос)

House Real Estate