Google   Google+   Vk   Facebook   Youtube   Twitter   Wikipedia   Mail.ru   yandex.ru   Yahoo   Evernote   myspace   linkedin.com   blogger.com   www.livejournal.com   webdiscover.ru 

Інформаційні технології в метрології

Опубликовано в Дисциплины

The course «Information technology and technical measurements» is to acquire knowledge on methods and measuring instruments used in the national economy, as well as data processing methods, the resultant measurements. This knowledge is necessary in practical work-metrologists for the right choice of measuring instruments for measurements in various fields of economy and science.

The aim of the course «Information technology and technical measurements» is a special preparation of students in theoretical and practical aspects of the use of means of measurements, including research and development of common questions of metrology, the study of measurement techniques, the study of the principles of measuring instruments, the general principles of metrological provision of measurement, control application in the national economy.

The objectives of the discipline are the issues of information on the principles of action and types of devices measuring instruments, acquiring skills of designing measurement systems and rules for their use, as well as the choice of the principles of installation and operation of measuring instruments.

Keywords: technical, engineering, process, instrument, measuring, metrology, control, device. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Переробка деревини

Опубликовано в Дисциплины

Дисципліна “Переробка деревини” відноситься до групи вибіркових дисциплін навчального плану.

Метою викладання навчальної дисципліни «Переробка деревини» є отримання знань про фізичні та хімічні процеси, які виникають при  обробці, а також руйнуванні матеріалів з деревини, основні фізико-механічні властивості матеріалів з деревини, основні способи обробки різанням деревини та їх особливість, щоб у подальшому використовувати отримані знання при виборі типів та режимів обробки деревини, визначенні можливих фізико-хімічних процесів, які протікають в деревині з часом, а також розробці та удосконаленні технологічних процесів виготовлення продукції з деревини.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (3 Голосов)

Експериментальні методи досліджень

Опубликовано в Дисциплины

Вимірювання і контроль є базовими процедурами експериментальної інформатики, які дають, відповідно, кількісну, у вигляді числа, або якісну, у вигляді висновку, інформацію про стан об’єкта. В основі кожної процедури лежить експеримент, який стає більш складним з ускладненням процедури експериментальної інформатики - випробування, діагностування, дослідження, моніторинг.

Засоби експериментальної інформатики представляють собою технічні засоби, які мають нормовані метрологічні характеристики. Серед засобів створення інформації основними є засоби вимірювань і контролю, значимість яких визначається: по-перше, найбільш високим рівнем точності вимірюваної і вірогідності контрольованої інформації; по-друге, тенденцією не тільки до автоматизації, але й до їх інтелектуалізації; по-третє, їх широким використанням в усіх інших інформаційних процедурах. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Вимірювальні перетворювачі

Опубликовано в Дисциплины

Метою вивчення дисципліни є  вивчення конструкцій та принципу дії сучасних метрологічних засобів перетворення фізичних величин та параметрів з необхідною точністю, чутливістю та швидкодією; набуття студентами практичних навичок з розрахунку конструктивних параметрів різноманітних вимірюваних перетворювачів фізичних величин, визначення їх технічних та метрологічних характеристик.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

House Real Estate