Google   Google+   Vk   Facebook   Youtube   Twitter   Wikipedia   Mail.ru   yandex.ru   Yahoo   Evernote   myspace   linkedin.com   blogger.com   www.livejournal.com   webdiscover.ru 

Модель сигналу акустичної емісії в умовах тертя поверхонь

Опубликовано в Тематика исследований

УДК 621.891:621.316

О.П. Космач

аспірант каф. ІТ, ІІДС НАУ

Модель сигналу акустичної емісії в умовах тертя поверхонь

Однією з науково-технічних проблем є оцінка технічного стану та продовження ресурсу складних триботехнічних систем. Для її вирішення використовують різні розрахункові та експериментальні методи, які основані на аналізі фізичної інформації. Один з найбільш перспективних методів, який відображає кінетику протікання процесів, які відбуваються в твердих тілах в умовах навантаження виступає метод акустичної емісії. Теоретичні дослідження процесів руйнування матеріалів в умовах тертя є основою в встановленні закономірності акусто-емісійного випромінювання з процесами, які розвиваються в матеріалах виробів. В сучасній науковій літературі практично відсутні фізичні моделі, які описують пластичні деформації та ріст тріщин, виключення складають [1, 2].

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

House Real Estate