Google   Google+   Vk   Facebook   Youtube   Twitter   Wikipedia   Mail.ru   yandex.ru   Yahoo   Evernote   myspace   linkedin.com   blogger.com   www.livejournal.com   webdiscover.ru 

Модель сигналу акустичної емісії при руйнуванні композиційного матеріалу

Опубликовано в Тематика исследований

УДК 620.179:534.6

Філоненко С.Ф., д.т.н., професор

Космач О.П., аспірант

Модель сигналу акустичної емісії при руйнуванні композиційного матеріалу

Композиційні матеріали знайшли широке розповсюдження в багатьох галузях техніки завдяки високим фізико-механічним характеристикам. Для дослідження процесів руйнування таких матеріалів використовуються різноманітні методи, серед яких одним з найперспективніших вважають метод акустичної емісії. Практичне використання акусто-емісійного методу обмежено в зв’язку з наявністю величезної кількості факторів, які відображають різноманітні сторони фізичних процесів, що виникають в матеріалі. З цієї точки зору теоретичні дослідження процесів руйнування композитів мають важливе наукове значення. На перший план виступає розробка акусто-емісійної моделі, яка б включала специфіку структури композиційного матеріалу з врахуванням кінетики процесу руйнування.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

House Real Estate