Google   Google+   Vk   Facebook   Youtube   Twitter   Wikipedia   Mail.ru   yandex.ru   Yahoo   Evernote   myspace   linkedin.com   blogger.com   www.livejournal.com   webdiscover.ru 

Acoustic emission with nonlinearity of deformation and threshold change of destruction rate of composite material

Опубликовано в Тематика исследований

UDK. 620.179:534.6

S.F. Filonenko, Doctor of Engineering, Professor

O.P. Kosmach, post-graduate student

National Aviation University

ACOUSTIC EMISSION with NONLINEARity of DEFORMATION AND THRESHOLD CHANGE of DESTRUCTION RATE OF COMPOSITE MATERIAL

Signals of acoustic emission taking into account nonlinearity of a composite deformation and threshold type of change of fibers destruction speed in a critical area are described using relaxation model of composite material destruction.

Introduction

Acoustic Emission (AE) is one of the methods of composite materials diagnostics. Theoretic and experimental research, directed to establish of acoustic radiation, are used for development of control methods and danger criteria assess of processes, developing in structure of a composite material.  From this point of view theoretic research with development of models of AE signals are very important. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Модель сигналу акустичної емісії в умовах тертя поверхонь

Опубликовано в Тематика исследований

УДК 621.891:621.316

О.П. Космач

аспірант каф. ІТ, ІІДС НАУ

Модель сигналу акустичної емісії в умовах тертя поверхонь

Однією з науково-технічних проблем є оцінка технічного стану та продовження ресурсу складних триботехнічних систем. Для її вирішення використовують різні розрахункові та експериментальні методи, які основані на аналізі фізичної інформації. Один з найбільш перспективних методів, який відображає кінетику протікання процесів, які відбуваються в твердих тілах в умовах навантаження виступає метод акустичної емісії. Теоретичні дослідження процесів руйнування матеріалів в умовах тертя є основою в встановленні закономірності акусто-емісійного випромінювання з процесами, які розвиваються в матеріалах виробів. В сучасній науковій літературі практично відсутні фізичні моделі, які описують пластичні деформації та ріст тріщин, виключення складають [1, 2].

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Закономірності зміни часових параметрів сигналів Акустичної емісії при руйнуванні композиційного матеріалу

Опубликовано в Тематика исследований

УДК 621.891:621.316

С.Ф. Філоненко, д.т.н., проф.

О.П. Космач, м.н.с

Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна ( Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. )

Закономірності зміни часових параметрів сигналів Акустичної емісії при руйнуванні композиційного матеріалу

Встановлені закономірності зміни часових параметрів формованих сигналів акустичної емісії в залежності від швидкості навантаження, неоднорідності фізико-механічних властивостей композиційного матеріалу, а також геометричних розмірів його елементів. Проведено опис отриманих залежностей з їх статистичними оцінками.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

House Real Estate