Google   Google+   Vk   Facebook   Youtube   Twitter   Wikipedia   Mail.ru   yandex.ru   Yahoo   Evernote   myspace   linkedin.com   blogger.com   www.livejournal.com   webdiscover.ru 

Model of acoustic emission signal at the prevailing mechanism of composite material mechanical destruction

Опубликовано в Тематика исследований

S. Filonenko ( Філоненко С.Ф. ), T.V. Nimchenko ( Німченко Т.В. ), A.P. Kosmach ( Космач О.П. )

 National Aviation University, Kyiv, Ukraine. E-mail:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Model of acoustic emission signal at the prevailing mechanism of composite material mechanical destruction 

Sergey Filonenko ( Філоненко С.Ф. ), Prof Dr Habil Date and place of birth: 1954, Echmiadzin, Armenia.Education: Kiev Polytechnic Institute.Affiliation and functions: director of the Institute of Information Diagnostic Systems at the National Aviation University since 2008.Research interests: diagnostics of technological processes, automatic diagnostic systems.Publications: over 170 books and articles, 29 patents. 
Tatiana NIMCHENKO ( Німченко Т.В. )  Date and place of birth: 1980, Kiev, UkraineEducation: National Aviation University. Affiliation and functions: assistant at National Aviation University since 2007.Research interests: diagnostics of technological processes, signal processing.Publications: over 40 articles. 
Aleksandr KOSMACH ( Космач О.П. ) Date and place of birth: 1986, Chernigiv, Ukraine Education: National Aviation University.Affiliation and functions: post-graduate student at National Aviation University since 2008. Research interests: diagnostics of technological processes, signal processing. Publications: 10 article.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.50 (1 Голос)

Модель сигналу акустичної емісії при руйнуванні композиційного матеріалу

Опубликовано в Тематика исследований

УДК 620.179:534.6

Філоненко С.Ф., д.т.н., професор

Космач О.П., аспірант

Модель сигналу акустичної емісії при руйнуванні композиційного матеріалу

Композиційні матеріали знайшли широке розповсюдження в багатьох галузях техніки завдяки високим фізико-механічним характеристикам. Для дослідження процесів руйнування таких матеріалів використовуються різноманітні методи, серед яких одним з найперспективніших вважають метод акустичної емісії. Практичне використання акусто-емісійного методу обмежено в зв’язку з наявністю величезної кількості факторів, які відображають різноманітні сторони фізичних процесів, що виникають в матеріалі. З цієї точки зору теоретичні дослідження процесів руйнування композитів мають важливе наукове значення. На перший план виступає розробка акусто-емісійної моделі, яка б включала специфіку структури композиційного матеріалу з врахуванням кінетики процесу руйнування.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИГНАЛОВ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ ПРИ РАЗРУШЕНИИ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Опубликовано в Тематика исследований

 УДК: 621.891:621.316

С.Ф. Филоненко, доктор технических наук
А.П. Космач, аспирант

(Национальный авиационный университет, ИИДС)

Моделирование сигналов акустической эмиссии при разрушении композиционных материалов

В статье приведены результаты моделирования сигналов акустической эмиссии при разрушении композиционных материалов. Рассмотрены случаи возможных разрушений композиционных материалов, а также проанализирован характер основных зависимостей.

Введение

Одной из моделей разрушения композиционных материалов является модель, которая основана на представлении материала в виде пучка волокон (Smith и Phoenix [1]; Curtin [2]; Newman и Phoenix [3]). Разрушение элементов такого материала сопровождается  излучением акусто-эмиссионных (АЭ) событий, т.е. разрушение каждого элемента рассматривается как образование микротрещин [4], являющихся источниками излучения АЭ [5].

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Направление научных исследований

Опубликовано в Тематика исследований

Направление научной деятельности - диагностика технологических процессов и технических систем, автоматизированные диагностические комплексы, процессы трения и износа, процессы зарождения дефектов и разрушения материалов, высокочувствительные методы контроля физических величин, размерный анализ конструкций, процессы теплообразования и их воздействие на элементы конструкций.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Acoustic emission with nonlinearity of deformation and threshold change of destruction rate of composite material

Опубликовано в Тематика исследований

UDK. 620.179:534.6

S.F. Filonenko, Doctor of Engineering, Professor

O.P. Kosmach, post-graduate student

National Aviation University

ACOUSTIC EMISSION with NONLINEARity of DEFORMATION AND THRESHOLD CHANGE of DESTRUCTION RATE OF COMPOSITE MATERIAL

Signals of acoustic emission taking into account nonlinearity of a composite deformation and threshold type of change of fibers destruction speed in a critical area are described using relaxation model of composite material destruction.

Introduction

Acoustic Emission (AE) is one of the methods of composite materials diagnostics. Theoretic and experimental research, directed to establish of acoustic radiation, are used for development of control methods and danger criteria assess of processes, developing in structure of a composite material.  From this point of view theoretic research with development of models of AE signals are very important. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Модель сигналу акустичної емісії в умовах тертя поверхонь

Опубликовано в Тематика исследований

УДК 621.891:621.316

О.П. Космач

аспірант каф. ІТ, ІІДС НАУ

Модель сигналу акустичної емісії в умовах тертя поверхонь

Однією з науково-технічних проблем є оцінка технічного стану та продовження ресурсу складних триботехнічних систем. Для її вирішення використовують різні розрахункові та експериментальні методи, які основані на аналізі фізичної інформації. Один з найбільш перспективних методів, який відображає кінетику протікання процесів, які відбуваються в твердих тілах в умовах навантаження виступає метод акустичної емісії. Теоретичні дослідження процесів руйнування матеріалів в умовах тертя є основою в встановленні закономірності акусто-емісійного випромінювання з процесами, які розвиваються в матеріалах виробів. В сучасній науковій літературі практично відсутні фізичні моделі, які описують пластичні деформації та ріст тріщин, виключення складають [1, 2].

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

House Real Estate