Google   Google+   Vk   Facebook   Youtube   Twitter   Wikipedia   Mail.ru   yandex.ru   Yahoo   Evernote   myspace   linkedin.com   blogger.com   www.livejournal.com   webdiscover.ru 

Кінематичний аналіз технічних систем з використанням блокових моделей Solidworks

Опубликовано в Студенческая наука

УДК. 674.055/ 621.817

 О.П. Космач, к.т.н., О.Д. Товстуха, студ.

Чернігівський національний технологічний університет

З розвитком цифрових та інформаційних технологій використання автоматизованих систем при проектуванні технічних об’єктів та систем є одним з ключових напрямків інженерного розвитку та функціонування. Спроектовані технічні системи стають більш складними, точними, динамічними та керованими, що вимагає використання додаткових методів їх аналізу та випробування.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Аналіз методів визначення статичної твердості деревини

Опубликовано в Студенческая наука

Особливості методів визначення твердості деревини

Опубликовано в Студенческая наука

Представлена загальна класифікація найбільш розповсюджених методів визначення твердості деревини.Показано основні переваги та недоліки існуючих методів, а також складнощі та проблеми, які пов’язані з  визначенням твердості різних порід деревини.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

House Real Estate