Google   Google+   Vk   Facebook   Youtube   Twitter   Wikipedia   Mail.ru   yandex.ru   Yahoo   Evernote   myspace   linkedin.com   blogger.com   www.livejournal.com   webdiscover.ru 
Искать
Искать только в:
Результат поиска: найдено 16 объектов.

Теми РГР магістри МТМн

Создано 09 Май 2020. Опубликовано в Учебный процесс

...  4. Вимірювання величини зношування елементів в швп парах. 5. Контроль нагрівання до заданої температури матеріалу при литті кольорових металів. 6. Визначення ступеню забрудненості мастила в двигуні. ...

Пристрій для вимірювання твердості деревини

Создано 11 Февраль 2018. Опубликовано в События

... 84 Розробка схеми ІВС визначення твердості деревини. 86 2.4 ОПИС ПРОГРАМИ LABVIEW... 89 2.4.1 Описання основних компонентів програми. 89 2.2 Опис розробленої програми. 90 Характеристики мікроконтролера. ...

Переробка деревини

Создано 16 Сентябрь 2017. Опубликовано в Дисциплины

... навичок визначення вологості матеріалу з деревини. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: знати : -         умови використання та особливості матеріалів з деревини, кори ...

Биография

Создано 22 Сентябрь 2015. Опубликовано в Обо мне

... кандидатську дисертацію за темою «Контроль та діагностика вузлів тертя з композиційних матеріалів методом акустичної емісії» за спеціальністю 05.11.13 « Прилади і методи контролю та визначення складу речовин» ...

Математичні підходи при дослідженні енергоефективності промислового обладнання

Создано 18 Сентябрь 2015. Опубликовано в Студенческая наука

... роботи в одиницях Дж. Аналіз ексергії складається з двох етапів: 1 – визначення меж системи; 2 – визначення вхідних  та вихідних  показників ексергії. Втрати ексергії  визначають як різниця цих значень ...

Інформаційно-вимірювальний комплекс визначення електричного споживання асинхронних двигунів верстатів

Создано 18 Сентябрь 2015. Опубликовано в Результаты исследований

...    Інформаційно-вимірювальний комплекс визначення електричного споживання асинхронних двигунів верстатів А.П. Космач, канд. техн. наук, Д.Ю. Федориненко, д-р техн. наук Черниговский национальный ...

Інформативність параметрів при цифровій обробці сигналів акустичної емісії в умовах руйнування композиційного матеріалу

Создано 28 Май 2015. Опубликовано в Студенческая наука

... КМ є досить складними та змінними. Їх обґрунтування потребує, в першу чергу, розвитку теоретичних досліджень в даному напрямку. Безумовно, що визначення інформативності параметрів сигналів АЕ є основою ...

Методи діагностування системи запалювання двигуна внутрішнього згорання

Создано 28 Май 2015. Опубликовано в Студенческая наука

... і критичного зношування. З точки зору фінансових витрат і безпеки експлуатації машин, ключове значення також має достовірне визначення стадій катастрофічного (критичного) зношування її елементів з метою ...

Статистичні характеристики розподілу модельних сигналів акустичної емісії при зміні швидкості обертання вузла тертя із композиційних матеріалів

Создано 11 Февраль 2015. Опубликовано в Результаты исследований

... обробку модельних сигналів акустичної емісії з визначенням статистичних моментів третього та четвертого порядків для кожного прийнятого значення швидкості обертання пари тертя із композиційних матеріалів. ...

Вимірювальні перетворювачі

Создано 09 Февраль 2015. Опубликовано в Дисциплины

... студентами практичних навичок з розрахунку конструктивних параметрів різноманітних вимірюваних перетворювачів фізичних величин, визначення їх технічних та метрологічних характеристик. Course Description The ...

Загальна характеристика технічних систем

Создано 10 Октябрь 2014. Опубликовано в Лекции

... органів в складі ТС. 3.2.4. Визначення функції. Функціонування це зміна властивостей, характеристик і якостей системи в просторі і часі. Функція - це здатність ТС проявляти свою властивість (якість, ...

Метрологія, стандартизація та сертифікація

Создано 29 Август 2014. Опубликовано в Дисциплины

... та спеціальними дисциплінами. Вона сприяє придбанню умінь та навичок проектування та розрахунку  типових  з'єднань, селективного складання, розмірних ланцюгів, визначення придатності деталей і з'єднань, ...

Метод акустичної емісії

Создано 17 Август 2014. Опубликовано в Результаты исследований

... Обробка реєстрованого сигналу акустичної емісії У відповідності з стандартами по дослідженню матеріалів та виробів з використанням методу АЕ існують наступні основні визначення параметрів та термінологія ...

Особливості методів визначення твердості деревини

Создано 07 Июнь 2014. Опубликовано в Студенческая наука

Представлена загальна класифікація найбільш розповсюджених методів визначення твердості деревини.Показано основні переваги та недоліки існуючих методів, а також складнощі та проблеми, які пов’язані з  ...

Параметри сигналу при використанні ємнісного методу для діагностики системи запалювання двигуна

Создано 07 Июнь 2014. Опубликовано в Результаты исследований

... витрат, які пов’язані з обслуговуванням та ремонтом. В зв’язку з цим достовірне визначення технічного стану машини та її основних елементів є дуже актуальним напрямком наукових досліджень. Такі дослідження ...

House Real Estate

  • Для чего нужен персональный сайт? +

    Зачем человеку нужен свой сайт? Да, сегодня далеко не все это понимают. А завтра уже все поймут. Вот только максимальную пользу получают те, кто раньше понимает. Сегодня веб-сайт или блог - это атрибут не только фирмы, серьёзного отношения к бизнесу, это Читать далее
  • Какие компоненты должны присутствовать на персональном сайте? +

    Слово “контент” прочно вошло в наш язык. Сегодня говорят о контенте Web-сайтов, мобильном контенте и других “контентах”, подразумевая под этим понятием некое “наполнение”, доступное пользователю. Справка. Контент (content) — английское слово, которое переводится как “содержание”, “наполнение”. Без изменения своего значения вошло Читать далее
  • Какие правила нужно соблюдать при построении персонального сайта? +

    Правильность при построении сайта! Народ так сильно занялся поднятием “ИЦ” и “PR”, что даже забывает обо всей иерархической красоте ресурса. Как это ужасно, видеть на сайте целые блоки или отдельную страницу с сотнями, тысячами ссылок. Поверьте: очень важна корректность при Читать далее
  • 1