Google   Google+   Vk   Facebook   Youtube   Twitter   Wikipedia   Mail.ru   yandex.ru   Yahoo   Evernote   myspace   linkedin.com   blogger.com   www.livejournal.com   webdiscover.ru 

Конфереція в ЧНТУ

Опубликовано в Образование и наука

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

ЧЕТВЕРТОЇ МІЖНАРОДНОЇ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ»

присвяченої 50-річчю заснування кафедри технологій машинобудування та деревообробки

Чернігівського національного технологічного університету

 

На конференції будуть працювати секції:

1.  Технології машинобудування та деревообробки

2.  Обладнання легкої та харчової промисловості

3.  Зварювання та споріднені процеси і технології

4.  Інформаційні та діагностичні системи і технології

5.  Економічні, правові та філософські аспекти якості

Бажаючих взяти участь у роботі конференції, просимо заповнити реєстраційну картку (додаток) та надіслати її до 26 квітня 2014 року разом з тезами доповідей на електронну адресу: tmd@online.ua.

Учасники конференції мають право опублікувати статтю в фаховому видання Вісник ЧНТУ (в вартість конференції не входить і сплачується окремо). Інформація стосовно вимог, вартості публікації та порядку подання статті розташовано на сайті ЧНТУ:

http://www.stu.cn.ua/staticpages/fahovividannya/

 Вимоги до матеріалів, які подаються для публікації

1.Тези доповіді обсягом до 3-х повністю заповнених сторінок оформлюють відповідно до вимог, наведених нижче, та надсилають за адресою tmd@online.uaв електронному вигляді однією із мов (українською, російською, німецькою або англійською).

2. Для публікації необхідно надіслати наступні матеріали:

 – квитанцію про оплату (відправити разом з електронним варіантом в сканованому вигляді);

– відомості про авторів (прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, (кафедра, факультет, інститут – без скорочень), напрям наукової діяльності, службова й електронна адреси, службовий номер телефону;

– анотації українською, російською, англійською мовами.

3. Структура і форматування тез в текстовому редакторі Word for Windows 98/2000/ХР шрифтом Times New Roman (кегель 12) у режимі автоматичної розстановки переносів (переноси у назві не допускаються). Розміри полів сторінок: зліва, знизу, зверху, справа – 25 мм. Форматування окремих елементів у структурі: 1) індекс УДК (вирівнювання по лівому полю без абзацу, кегель 12); 2) ініціали, прізвища авторів (розміщення по правому полю, кегель 12, малі літери, напівжирний), науковий ступінь (звичайний); 3) назва (вирівнювання по центру без абзацу, відступ зверху 6 пт, кегель 12, великі літери, напівжирний); 4) місця роботи авторів, електронні адреси (вирівнювання по центру без абзацу, відступ зверху 6 пт, кегель 10); 5) анотація мовою основного змісту тез (вирівнювання по ширині без абзацу, відступ зверху і знизу 6 пт, відступ зліва і справа 0,5 см, кегель 10, курсив); 6) текст тез з заголовками (вирівнювання по ширині, абзац 0,5 см, кегель 12); 7) список літератури (вирівнювання по ширині без абзацу, кегель 12).

Назва тез повинна бути максимально стислою (до 8 слів, 2 рядка). Ключовим словом у назві тез має бути іменник у називному відмінку.

Відступи заголовків розділів тез (напівжирний шрифт, кегель 12) від тексту зверху – 6 пт, знизу – 3 пт.

Список літературних джерел. У списку літературних джерел (до 10 найменувань), який подається у порядку посилання у тексті. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

House Real Estate